Fysioterapia

Terveyttä, toimintakykyä ja liikkuvuutta arkeen sekä työhön – Monipuoliset & asiantuntevat fysioterapian palvelut Fysio-Voimalasta.

Me Fysio-Voimalassa tarjoamme asiantuntevia ja monipuolisia fysioterapiapalveluita jo yli 25 vuoden kokemuksella Ilomantsissa ja sen lähiseudulla. Meiltä saat asiakkaan tarpeet huomioivaa yksilöllistä palvelua joka auttaa sinua huolehtimaan terveydestäsi ja liikkuvuudestasi -nyt ja tulevaisuudessa.

Mitä fysioterapia on?

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen sekä erityisesti näiden heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan lisäksi monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja hänen toimintarajoitteitaan hänen omassa toimintaympäristössään. Fysioterapia menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä erilaiset apuvälinepalvelut.

Aktiivinen asiakas yhdessä osaavan ohjauksen kanssa saa aikaan näkyviä ja pysyviä tuloksia

Meidän tarjoamamme fysioterapian tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänen optimaalinen terveytensä sekä liikkumis- ja toimintakykynsä. Suunnittelemme jokaiselle asiakkaallemme yksilöllisen hoito-ohjelman, jonka yhdessä räätälöityihin tavoitteisiin asiakas sitoutuu.

Me pyrimme siis paitsi ratkaisemaan asiakkaan terveyteen liittyviä ongelmia, myös rohkaisemaan tätä aktiiviseen arkeen, joka osaltaan ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä päivittäisessä elämässä. Asiakasta ohjataan harjoittelemaan itsenäisesti, ymmärtämään harjoittelun tarkoitus sekä ottamaan omat voimavarat käyttöön yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Fysioterapiapalvelumme

Tarjoamme viihtyisissä tiloissamme laajan kattauksen erilaisia fysioterapian palveluita. Kaikki palvelut ovat pitkän linjan ammattilaisen toteuttamia, joten voit olla varma että saat aina ammattimaista hoitoa ja ajanmukaista ohjausta.

Tarjoamamme palvelut: tuki- ja liikuntaelinten fysioterapia, neurologinen fysioterapia, lasten fysioterapia, kotikäynnit, kinesioteippaus, sähkökipuhoidot, työfysioterapia, OMT-fysioterapia.

Lisäksi tarjoamme terveysliikuntapalvelut, kohdennetut liikuntaryhmät, UKK-instituutin terveyskuntotestit ja tilauksesta erilaisia liikunta- ja ohjauspaketteja esim. työyhteisöille.

Järjestämme myös säännöllisesti Physio-Pilates peruskursseja ja viikkotunteja. Työyhteisöille tuotamme työfysioterapiapalveluita ja TYKY-toimintaa. Lisäksi tarjoamme liikunta-, keskustelu- ja rentoutusryhmiä sekä opetuskeskusteluita.

Tarjoamme myös kattavasti Kelan kuntoutukset

Fysio-Voimala Oy:lla on Kelan kanssa sopimus vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avofysioterapiapalveluiden tuottamisesta. Meillä on vankka kokemus kuntouttavasta fysioterapiasta ja olemme lisäkouluttautuneet neurologiseen fysioterapiaan.

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Toimintakykyä ja selviytymistä arjen haasteisiin

Kuntoutujalle, jonka sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyä ja vaikeuttaa arjen sujumista.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin.

Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos

  • Olet alle 65-vuotias
  • Sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin
  • Kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
  • Kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • Kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.

Kela järjestää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tavoitteena on, että kuntoutuksen avulla asiakas pystyy työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudesta tai vammasta huolimatta. Kuntoutuksen tavoitteena on myös työ- tai toimintakykyvyn turvaaminen tai parantaminen pitkällä aikavälillä.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus voidaan toteuttaa Fysio-Voimalan tiloissa tai tarpeen niin vaatiessa kotikäynteinä.

Vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen oikeutetuksi katsotaan henkilö, kenelle sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu yleistä lääketieteellistä ja toiminnallista haittaa, jonka vuoksi tarvitaan vähintään vuoden kestävää kuntoutusta. Aiheutuva haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella.

Tarvitset kuntoutukseesi suunnitelman

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Keskustele lääkärin kanssa omista kuntoutukseesi liittyvistä toiveistasi ja tavoitteistasi sekä siitä, miten ne sisällytettäisiin arkipäivän toimintaasi.

Voit itse valita palveluntuottajan, joka toteuttaa kuntoutuksesi.

Fysio-Voimalan toiminta-alueena on Ilomantsi sekä Joensuun seutu (mm. Tuupovaara, Eno, Heinävaara). Toteutamme fysioterapiaa, allasterapiaa ja lastenterapiaa (myös koulussa tai päiväkodissa).

VARAA AIKA