OMT-Fysioterapia

Mitä OMT-fysioterapia on?

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn. OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään muun muassa manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

OMT-koulutus kestää Suomessa 2,5 vuotta fysioterapiakoulutuksen lisäksi.

OMT:ssä käytetään fysikaalisten hoitojen lisäksi sekä fysioterapeutin suorittamia manuaalisia käsittelyitä, tarvittaessa manipulaatiota, että fysioterapeutin potilaalle ohjaamia aktiivisia harjoitteita nivelen/nivelten liikkuvuuden lisäämiseksi. Jos liikkuvuusnivelissä on liiallinen tai hallitsematon, käytetään erilaisia tukitoimenpiteitä (esimerkiksi teippaukset ja tukikaulurit sekä tukivyöt) ja harjoituksia kehittämään hallintaa sekä lihastukea. Myös hermo ärsytystä voidaan rauhoittaa ja paranemista nopeuttaa erilaisin käsittelyin sekä harjoittein.

Menetelmiä ovat mm: rangan/raajojen mobilisaatio/manipulaatio, pehmytkudoskäsittelyt, faskian ja lihasten käsittelyt ja venytykset, terapeuttinen harjoittelu, neuraalikudoksen mobilisointi, erilaiset kivun hoidot, teippaus.

  • Vain ongelmien syihin kohdistetulla hoidolla voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvä hoitotulos mahdollisimman nopeasti. Lisäksi voidaan käyttää oireita lieventämään esimerkiksi erilaisia kipua lievittäviä hoitoja.
  • OMT-fysioterapia tarjoaa monipuoliset tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden hoidot. OMT-Fysioterapia on yleisen fysioterapian tavoin Kela-korvattavaa.
  • OMT-fysioterapeutti toimii kiinteässä yhteistyössä hoitavan lääkärin kanssa. Tätä helpottaa fysioterapeutin tutkinto ja OMT-koulutus, jotka perustuvat koululääketieteen käsitteistöön ja terminologiaan.

VARAA AIKA