PhysioPilates

Pilates harjoittelu ja fysioterapian osaaminen yhdessä paketissa

Pilates on alun perin Joseph Pilateksen luoma kehonhallintamenetelmä, jonka tavoitteena on kehittää voimaa, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Se perustuu kehonkeskustan hallintaan ja vahvistaa kehon syviä lihaksia.

Pilates-menetelmä sopii niin tavalliselle liikkujalle kuin urheilijallekin. Sen avulla on mahdollista oppia käyttämään kehon lihaksia ja niveliä tasapuolisesti, jolloin liian aktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat.

Pilates liikkeiden teho perustuu kuuteen periaatteeseen: tarkkuus, keskittyminen, kehon keskustankäyttö, kontrolli, liikkeen virtaus ja hallittu hengittäminen.

Mitä PhysioPilates on?

PhysioPilates on liikuntaa, jossa Pilates harjoitteluun on yhdistetty fysioterapeuttinen osaaminen. Ohjaajana toimii PhysioPilates -koulutuksen saanut fysioterapeutti. PhysioPilates – ohjaaja osaa antaa yksilöllistä ohjausta huomioiden asiakkaan tuki- ja liikuntaelinvaivat. PhysioPilates voi olla pienryhmäharjoittelua, jolloin ryhmässä on maksimissaan 12 henkeä tai yksilöllistä ohjausta, jossa asiakkaan erityistarpeet on huomioitu vielä tarkemmin. PhysioPilates -harjoittelu voi toimia fysioterapian tukena, se voi olla ennaltaehkäisevää tai kuntoa kohottavaa harjoittelua.

PhysioPilates tähtää laatuun ohjauksessa, sillä jo alkeistuntien ohjaajilla on takanaan 3,5 v. fysioterapiatutkinto, sekä vähintään 100 tuntia PhysioPilates -koulutusta. Koulutuksen koko laajuus ohjaajalle on 300 tuntia. PhysioPilates -tuote on kehitetty vastaamaan terveysliikunnan nykytarpeeseen ja se pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon tuki- ja liikuntaelinharjoittelusta.

VARAA AIKA